Wai Te Ata Road [Waiteata Road], University Union Gymnasium, extension